دیزاین بریف نمایشگاه و استراتژی محصولات نمایشگاه چهارم ابژه 

چطور و چگونه می توان اشیا روزمره را به گونه ای طراحی کرد که با کاربر به شکل دیگری تعامل داشته باشد، دارای ویژگی توسعه پذیری باشند و نوآوری در معنا به گونه ای باشد که برای تولید کننده، مشتری دارای ارزش جدید باشد  تا تمایل به خرید و تولید آن را داشته باشد.

در این نمایشگاه تصمیم گرفتیم تا موضوع طراحی را یک مبلمان مرتبط با ساختمان در نظر بگیریم که فضای قرارگیری آن برای معماران و طراحان صنعتی به خوبی قابل درک است. “یونیت روشویی” به عنوان یک مبلمان فضای سرویس بهداشتی می تواند برای کاربری های مختلف مسکونی و غیرمسکونی نظیر هتل، اداری طراحی و ساخته شوند که مد نظر ما کاربری مسکونی بود.

 طراح در جایگاه یک کاربر محصول  با محصولات موجود (یونیت روشویی و کابینت آن) برای فضاهای عمومی و خصوصی چه مشکلاتی دارد که نیاز استفاده کننده از محصول را پاسخگو نمی باشند.

در این نمایشگاه هدف تولید انبوه محصولات مد نظر و تلاش بر آن بود تا از طرح های موجود در بازار فاصله گرفته شود و  دیتیل های اجرایی محصول به‌گونه ای طراحی شوند که محصولات قابلیت تولید انبوه و توجیه اقتصادی را تا حد ممکن برای تولید کننده داشته باشند.

ارزش های پیشنهادی محصول ارائه شده در نمایشگاه:

نوآورانه، تطبیق پذیر (توسعه پذیر)، مسحور کننده، اصیل ، عملکرد بالا ، دارای تعامل با کاربر