درباره ما

اُبژه به‌عنوان پلتفرم طراحی فرصت‌هایی را برای افراد فراهم می‌کند تا رابطه بین فضا، شی و محیط را کشف کنند.

اُبژه استعدادهای جوان جدید را در طراحی کلکسیونی معاصر تحقیق و ترویج می‌کند. ما تصور می کنیم به یک شی نگاه می کنیم نه به دلیل اهمیت هنری یا تاریخی آن، بلکه به دلیل توانایی آن در ایجاد جرقه گفتگو.

ما می‌خواهیم با طراحان، هنرمندان و معماران همکاری کنیم تا مجموعه جدیدی از قطعات محدود را ایجاد کنیم.

 

Amir Ghasempoor

Amir Ghasempoor

Co-founder & Project Manager

Elnaz Tehrani

Elnaz Tehrani

Founder & Creative Director
Ehsan Tamrabadi

Ehsan Tamrabadi

Manufacturing Director & Technical Supervisor
Reza Seyfollahi

Reza Seyfollahi

Architect and Product developer
Kimia Chavoshi

Kimia Chavoshi

Content Creator & Product Designer
Sheida Zamani

Sheida Zamani

Amin Bassam

Amin Bassam

Web Developer